Kdo jsme a čemu věříme?

  • Jsme křesťané…
  • Svoji víru stavíme na osobním vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, který se projevuje osobním čtením Bible, modlitbou, společným scházením a uctíváním Boha a mnoha dalšími rozmanitými aktivitami.
  • Naše učení vychází z praxe prvotních sborů Církve, tak jak jsou zaznamenány v Bibli – v Novém zákoně.
  • Za základ svého života bereme dílo a učení Pána Ježíše Krista, věříme v Něj jako osobního Zachránce. Modlíme se k Němu a vyznáváme Ho jako věčného Božího Syna a současně jako bezhříšného a dokonalého člověka.
  • Věříme v Jeho zástupnou smrt za hříšné lidi, Jeho vzkříšení z mrtvých a oslavení Bohem, Jeho Otcem v nebesích.
  • Vyznáváme, že jedině skrze Pána Ježíše Krista máme odpuštění hříchů, záchranu před peklem a věčný život a ospravedlnění před Bohem.
  • Věříme, že Svatá písma – Bible – jsou vdechnutým (inspirovaným) Božím slovem, při jehož psaní byli autoři jednotlivých knih Bible vedeni samým Bohem – svatým Duchem

+ Čemu věříme – pro náročné
+ Nikdo není jako On