Historie Kř. sboru Žamberk

1.pol. 20.století

 • Josef Dytrt – psal z vojenského lazaretu koncem 1. svět. války dopis své sestřenici o svém obrácení a víře v Pána Ježíše
 • uvěřilo několik žen
 • setkání u sestry Hartmanové v žehlírně
 • návštěva F.J. Křesiny, 1919 první křest
 • sloužící bratři J.Dytrt, M.Staněk
 • setkávání v bytě u manželů Formánkových
 • shromáždění také v Ústí n.Orl., Jablonném n.Orl.

 • 1946 bratr Formánek se odstěhoval, velké oslabení
 • 1951 zákaz shromáždění
 • shromáždění u sestry Suchomelové od 1956
 • ze Šumperka bratr J. Podzemný
 • posila F. Drbal z Brna
 • od 1978 scházení ve sboru Církve československé husitské
 • 80-90.léta 20.stol. rodina Podzemných a Dobiášova
 • po 1989 přišli další mladí lidé ze Žamberka a okolí
 • 2007 rozdělení …
 • 2010 stěhování shromáždění do Orlických kasáren…
 • 2015 stěhování shromáždění na ulici Nádražní, pěší zóna u Masarykova náměstí…